home>最新消息
   

敬  告  乘  客

 

110年4月份站位異動公告:
  
  4/1站位異動:
  290路:新增「鎮南沙田路口」(往干城方向)
  307路:新增「德豐大樓」(往台中方向)、「賢德大樓」(往台中方向)
  
  4/26站位異動:
  41路:「預立二村」更名為「坪林森林公園」
  

      

台中客運服務專線:0800-800-126

   
   

台中汽車客運股份有限公司  

110年04月06日  敬啟

 

版權所有©台中客運股份有限公司 
2012@tcbus.com.tw All Rights Reserved
    台中客運客服中心免付費電話:0800-800-126