home>最新消息
   

敬  告  乘  客

 

108年12月份站位異動如下:
  
  12/1新增站位:
  6188線:新增「名間國中」下客站
  
  12/16新增站位:
  131路:新增「大明高中」
  
  12/31站位更名:
  901、901副:「潭秀里」更名為「寶熊漁樂碼頭」

      

台中客運服務專線:0800-800-126

   
   

台中汽車客運股份有限公司  

108年12月03日  敬啟

 

版權所有©台中客運股份有限公司 
2012@tcbus.com.tw All Rights Reserved
    台中客運客服中心免付費電話:0800-800-126