home>最新消息
   

敬  告  乘  客

 

10/26起35路頭末班次及尖離峰時間調整公告如下:
 
 頭末班車時間:
  南區公所:06:00-22:05
  文修停車場:06:00-22:00
 
 尖、離峰班距:
  尖峰:每10-15分一班(06:00-07:30、16:30-18:30)
  離峰:每15-25分一班(07:30-16:30、18:00-22:05)
 
 
 

      

台中客運服務專線:0800-800-126

   
   

台中汽車客運股份有限公司  

104年10月14日  敬啟

 

版權所有©台中客運股份有限公司 
2012@tcbus.com.tw All Rights Reserved
    台中客運客服中心免付費電話:0800-800-126