home>最新消息
   

敬  告  乘  客

 

54路因配合工程取消停靠「下港尾站」,工程已竣工8/28起恢復停靠「下港尾站」。

      

台中客運服務專線:0800-800-126

   
   

台中汽車客運股份有限公司  

104年08月28日  敬啟

 

版權所有©台中客運股份有限公司 
2012@tcbus.com.tw All Rights Reserved
    台中客運客服中心免付費電話:0800-800-126