home>最新消息
   

敬  告  旅  客

 

國運客運路線新增站位公告
  
  6188線→新增「秀傳醫院」(下客站)
  
  9015線及9016線→新增「臺中市政府」及「頂何厝」兩站(下客站)
  
  請旅客多加利用~

      

台中客運服務專線:0800-800-126

   
   

台中汽車客運股份有限公司  

104年07月24日  敬啟

 

版權所有©台中客運股份有限公司 
2012@tcbus.com.tw All Rights Reserved
    台中客運客服中心免付費電話:0800-800-126