home>最新消息
   
 

112年3月份站位異動公告:
  
  3/1站位異動:
  101路:「中庄子」更名為「中庄子(中山路)」
  
  3/15站位異動:
  27路、325路:「臺中車站(民族路口)」往台中車站方向取消停靠

      
   
   

 

版權所有©台中客運股份有限公司 
2012@tcbus.com.tw All Rights Reserved
    台中客運客服中心免付費電話:0800-800-126